Prawa
pacjenta

INFORMACJA DLA PACJENTÓW KLINIKI PRIME CLINIC DOTYCZĄCA

Zasad odbioru dokumentacji medycznej

ZŁOŻENIE WNIOSKU

 1. Osobą uprawnioną do wnioskowania o wydanie dokumentacji medycznej są:
  a. Pacjent
  b. Opiekun ustawowy (rodzic) w przypadku osób nieletnich
  c. Opiekun prawny pacjenta
  d. Osoba posiadająca na piśmie od pacjenta (opiekuna prawnego) upoważnienie stałe
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do wypełnienia wniosku o Wydanie Dokumentacji Medycznej. Wniosek musi być złożony w obecności pracownika PRIME CLINIC. W przypadku dostarczenia do PRIME CLINIC wniosku uprzednio podpisanego wymagany jest notarialnie potwierdzony podpis pacjenta, lub opiekuna prawnego

ODBIÓR DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Złożenie upoważnienia do odbioru dokumentacji medycznej są jak również osobami uprawnionymi do wnioskowania o wydanie dokumentacji medycznej są
  a. Pacjent
  b. Opiekun ustawowy (rodzic) w przypadku osób nieletnich
  c. Opiekun prawny pacjenta
 2. Osoba uprawniona do upoważnienia innej osoby do odbioru dokumentacji medycznej jest zobowiązana do udzielenia pisemnego upoważnienia na druku WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ. Upoważnienie winno zostać podpisane w obecności pracownika PRIME CLINIC. W przypadku dostarczenia do PRIME CLINIC wniosku uprzednio podpisanego wymagany jest notarialnie potwierdzony podpis pacjenta, lub opiekuna prawnego
 3. Odbiór dokumentacji medycznej, osobami uprawnionymi są:
  a. Pacjent
  b. Opiekun ustawowy (rodzic) w przypadku osób nieletnich
  c. Opiekun prawny pacjenta
  d. Osoba posiadająca na piśmie od pacjenta (opiekuna prawnego) upoważnienie
 4. Dokumentacja medyczna jest wydawana osobie uprawnionej, która winna okazać dokument tożsamości ze zdjęciem jak również poświadczyć podpisem na wniosku fakt odebrania dokumentacji medycznej.
 5. Wydanie dokumentacji medycznej w formie papierowej jak również elektronicznej jest dla każdego pacjenta PRIME CLINIC BEZPŁATNE

Zarząd PRIME CLINIC